Nastavnici

RAVNATELJAdrijana Peša, prof. engleskog jezika i književnosti
POMOĆNIK  RAVNATELJASnježana Rajić, dipl. ing. elektrotehnike
PEDAGOGIvanela Brković, magistra pedagogije
HRVATSKI JEZIKSanja Babić-Đulvat, Renata Toljušić, Marijana Badrov, Slađana Vidak
ENGLESKI JEZIKNada Tomić, Ivana Jurešić
NJEMAČKI JEZIKLuce Jurić
FRANCUSKI JEZIKVlatka Strukar
LATINSKI JEZIKVlatka Strukar
GLAZBENA UMJETNOSTAna Slišković
LIKOVNA UMJETNOSTEma Livančić
PSIHOLOGIJANebojša Petrović
LOGIKA, FILOZOFIJA, SOCIOLOGIJA
Sreten Taraba
INFORMATIKABožana Buzuk
VJERONAUKIvona Vinac
EKONOMSKA SKUPINA PREDMETATomislav Kulić, Arijana Rosić, Tanja Matošević
STROJARSKA SKUPINA PREDMETAZoran Račić, Josipa Taraba, Markus Pitić
POVIJEST Mirjana Krajina, Bernard Lovrić
ZEMLJOPISIrena Magerl, Mirjana Krajina
MATEMATIKASnježana Rajić, Magdalena Ljubas, Marijana Jurišić
FIZIKAMarijana Jurišić
KEMIJALjubica Radoš, Nada Jukić
BIOLOGIJAGabrijela Vuk
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURAElizabeta Križanac, Zoran Barbić
KUHARSTVOIgor Božić
KNJIŽNIČARVesna Rajković, prof. ruskog jezika i književnosti
ADMINISTRATIVNI DJELATNICIDragica Matošević, dipl. pravnik, Ana Kurevija